Organizare

Travel suggestions

Extras din HOTĂRÂRE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism:

Articolul 12

(1) Procesul de omologare este inițiat de către administratorul traseului cicloturistic sau segmentului de
traseu.

(2) Omologarea traseelor de cicloturism se face de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Centrul Național de Coordonare Velo, denumit în continuare CNCV.

(3) CNCV este organizat și funcționează în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform art. 4 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cadrul CNCV va fi integrat Centrul Național de Coordonare EuroVelo în România.

(5) CNCV realizează, actualizează, întreține și dezvoltă baza de date privind Rețeaua ROVELO.

(6) În baza de date a Rețelei ROVELO sunt incluse traseele cicloturistice omologate, în curs de omologare, dar și cele cărora le-a fost retrasă omologarea și sunt menținute în baza de date pentru o perioadă de maximum 5 ani după retragerea omologării.

(7) Pentru omologare, administratorul traseului depune o solicitare însoțită de documentația stabilită de CNCV.

(8) Traseele cicloturistice omologate, aflate în curs de omologare sau de amenajare se evidențiază corespunzător în documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, în amenajamentele silvice în cazul traseelor care trec prin fondul forestier sau în alte documentații din domeniul turismului sau mobilității urbane, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

(9) Pentru stimularea amenajării traseelor cicloturistice în zonele urbane, acestea vor fi incluse în planurile de mobilitate urbană durabilă.

(10) Modificarea sau retragerea omologării traseelor cicloturistice se face de către CNCV la solicitarea administratorului traseului sau la autosesizarea CNCV, dacă se constată că traseul în cauză nu mai îndeplinește condițiile din momentul în care a fost omologat.

(11) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se aprobă procedura de omologare a traseelor cicloturistice.

Extras din HOTĂRÂRE nr. 477 din 16 iunie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Art. 4
(...)

.“(9) În cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se înființează Centrul Național de Coordonare Velo (CNCV), cu atribuții în elaborarea studiului privind traseele cicloturistice la nivel național și crearea Platformei naționale eVelo, identificarea, stabilirea, omologarea, standardizarea, clasificarea, monitorizarea stării traseelor, dezvoltarea și promovarea traseelor cicloturistice, respectiv a rutelor EuroVelo
la nivel național. (...)