Programe și strategii

Travel suggestions

Obiectiv: Creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă  în special în mediul rural, respectiv: 
  1.  promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin  dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea  investițiilor locale în turism; 
  2. sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo și 
  3. reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari. 

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma  dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și  crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. 

Investiția presupune sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute și modernizarea  /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în cele 12 rute,  identificate în zonele de destinație optimă. 

Obiectivele turistice vor fi selectate în urma activității de cartografiere a destinațiilor optime  corespunzătoare fiecărei Organizații de Management al Destinației. Destinațiile optime ar  trebui identificate pe baza capacității lor de a atrage turiști internaționali și naționali, respectiv  a promovării transformării socio-economice durabile / orientate către mediu în zonele rurale și  defavorizate.

Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la dezvoltarea turismului cultural prin  modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor.  România este datoare cu recunoașterea dramelor provocate oamenilor și societății în întregul  ei de regimurile totalitariste și este de datoria statului român să educe generațiile viitoare într un mod interactiv și participativ, astfel încât aceste greșeli ale istoriei să nu se mai repete și să  construim o societate bazată pe valorile europene. 

Selecția locurilor și tematicii muzeelor propuse a fost realizată având în vedere, pe de o parte,  valoarea simbolică a locațiilor în lupta împotriva regimurilor totalitariste, respectiv, contribuția  acestora la dezvoltarea coeziunii socio-economice și teritoriale și scăderea disparităților inter  și intra-regionale.
C11 Tabel jaloane și ținte C11 Turism și Cultură