Rules for traveling with a bycicle

Travel suggestions

  • Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice  vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice  este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația  vehiculelor este de 50 km/h. 
  • Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu  marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune  altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două,  una lângă alta. 
  • Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul  acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. 
  • Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie  echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă  circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. 
  • Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a  căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. 
  • Regulile pentru circulația pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a  vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri  organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament. 
  • Pe autostrăzi sau pe drumurile expres este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor  cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de  administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune  animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor  electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate  pentru lucrări agricole.

REGLEMENTĂRI CE PRIVESC AUTORITĂȚILE LOCALE:

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni  următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice: 

Neîndeplinirea obligației, de către autoritățile publice locale, de a efectua amenajări rutiere  destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării  traficului, precum și nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora.

Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: 
e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor,  vehiculelor cu tracțiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum și de benzi  destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu  avizul poliției rutiere;