Ce facem

Sugestii de călătorie

Centrul Național de Coordonare Velo (CNCV) este structura din cadrul Direcției Generale Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației responsabilă de implementarea reformelor și investițiilor din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură:

- Jalon 338 - Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare, cu termen de îndeplinire în Trimestrul I al anului 2022; în acest sens, pentru reglementarea aspectelor referitoare la traseele cicloturistice, a fost aprobată HG nr. 441/2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 31 martie 2022.
- Jalonul 339 - Traseele Centrului Național de Coordonare Velo instituite și operaționale, cu termen de îndeplinire în Trimestrul II al anului 2022; Conform prevederilor art. 4 alin. (9) din HG nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființat Centrul Național de Coordonare Velo cu atribuţii în elaborarea studiului privind traseele cicloturistice la nivel naţional şi crearea Platformei naţionale eVelo, identificarea, stabilirea, omologarea, standardizarea, clasificarea, monitorizarea stării traseelor, dezvoltarea şi promovarea traseelor cicloturistice, respectiv a rutelor EuroVelo la nivel naţional.
- Jalonul 340 - Studiu cuprinzător privind distribuția teritorială a traseelor cicloturistice naționale, cu termen de îndeplinire în Trimestrul III al anului 2022; în acest sens, a fost elaborat Studiul aprofundat care stabilește distribuția teritorială a traseelor cicloturistice pe baza unor criterii-cheie (de exemplu, reducerea congestiei traficului, promovarea ecoturismului), identificând actorii relevanți și integrând inițiativele existente de consolidare a patrimoniului natural și cultural, în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul jalonului 338. Pe baza rezultatelor studiului, s-a lansat Schema de finanțare trasee cicloturistice. Studiul și anexele aferente pot fi consultate în subsecțiunea Studii/Rapoarte/Analize.
- Jalonul 341 - Platforma națională integrată eVelo și aplicație pentru telefoane inteligente, cu termen de îndeplinire în Trimestrul III al anului 2022; în acest sens, a fost elaborată Platforma eVelo compusă din site-ul https://www.centrulnationaldecoordonarevelo.ro și aplicația “Romania Velo” pentru telefoane inteligente care poate fi descărcată atât de utilizatorii de telefoane în sistem Android, cât și de utilizatorii de telefoane în sistem iOS. 
- Jalonul 342 - Semnarea contractelor privind traseele cicloturistice, cu termen de îndeplinire în Trimestrul IV al anului 2024. În acest sens, au fost încheiate un număr de 12 contracte de finanțare, din care 5 în cadrul Priorității de intervenții 1 și 7 în cadrul Priorității de intervenții 2, ambele totalizând un număr de 3.499, respectiv 426,09 km.
- Jalonul 343 - Kilometri de trasee cicloturistice construite și accesibile pentru ciclism, cu termen de îndeplinire în Trimestrul II al anului 2026. Ținta este de amenajare a 2.404 km de noi trasee cicloturistice.

Totodată, Centrul Național de Coordonare Velo este partener în cadrul proiectului „Active2Public Transport” finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării.

Articole similare