Studii / Analize / Rapoarte

Sugestii de călătorie

În perioada iunie 2018 – aprilie 2020, în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor” – cod SIPOCA 306/cod  MySmis 110839, finanƫat în cadrul Programului Operaƫional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 „Administraƫie publică şi sistem judiciar eficiente”a fost elaborată propunerea de Politică Publică Alternativă (PPA), respectiv Strategia naţională de încurajare a utilizării bicicletei.
Proiectul a fost implementat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) în parteneriat cu Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR). 

Strategia naţională de încurajare a utilizării bicicletei a fost dezvoltată printr-o abordare participativă, prin implicarea actorilor-cheie din domeniul mobilităţii, respectiv reprezentanți ai ONG-urilor care promovează mersul pe bicicletă, parteneri sociali, autorități și instituții publice de la nivel local şi central, structuri asociative ale autorităților administrației publice locale. Astfel, documentul cuprinde un set de acţiuni care vizează facilitarea utilizării frecvente a bicicletei și integrează rezultatele procesului de consultare cu actorii relevanți in domeniul mobilităţii, precum și exemple de bună practică din state europene unde implementarea unor astfel de strategii a avut rezultate evidente.

O altă inițiativă în domeniul micromobilității a fost Planul Național Velo (PNV), elaborat în cadrul proiectului "Politici, planuri şi promovare în vederea  creşterii numărului de cicloturişti în regiunea Dunării" (cu acronimul "Danube Cycle Plans", aprobat spre  finanțare în cadrul programului transnațional Interreg Danube (axa prioritară 3.1.), ce a avut la bază  metodologia realizată de partenerii cehi în cadrul proiectului, respectiv "Guideline on how to set up a  national cycling plan". Proiectul a avut ca partener strategic asociat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând ca rezultatele să fie utilizate în fundamentarea viitoarelor măsuri și politici de dezvoltare a transportului alternativ.

Planul Național Velo este un document complementar și o actualizare a „Strategiei naționale de încurajare a utilizării bicicletei”, determinate de apariția unor situații și evenimente noi: 

  • Pandemia de Covid-19 și apariția Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); ∙ O metodologie agreată de cele nouă țări participante în cadrul proiectului „Danube Cycle Plans”; ∙ Rezultatul primului audit al politicilor velo la nivel național – Bypad;
  • Propunerea unei rețele naționale velo agreată de toți partenerii proiectului „Danube Cycle  Plans” și aflată în dezbatere cu autoritățile locale. Viitoarea rețea națională este conectată cu  rețelele velo ale țărilor vecine și are densitatea optimă conform standardelor proiectului  „Danube Cycle Plans”; 
  • Semnarea Master Plan-ului pan-european de promovare a mersului pe bicicletă, realizat în  cadrul Programului pan-european pentru transport, sănătate și mediu (THE PEP - „The Pan European Master Plan for Cycling Promotion”) în anul 2021 la Viena;
  • Actualizarea datelor statistice realizate în cadrul proiectului Danube Cycle Plans, prin  documentul „Danube Cycle Plans – The Status Quo Questionnaire”, elaborat de Institutul  Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism în anul 2020.
Totodată, în trimestrul III al anului 2022, Centrul Național de Coordonare Velo a îndeplinit Jalonul 340 din cadrul Componentei 11 - Turism și cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență ce a avut ca obiectiv elaborarea Studiului privind identificarea, stabilirea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național.
 

DOCUMENTE: