Studii / Analize / Rapoarte

Sugestii de călătorie

La momentul elaborării acestui document, în România există o propunere legislativă – „Strategia  națională de încurajare a utilizării bicicletei”, realizată de asociația OPTAR în anul 2020. „Strategia  națională de încurajare a utilizării bicicletei” este în curs de aprobare și este inclusă în Planul Național de  Redresare și Reziliență (PNRR). 

Planul Național Velo (PNV), elaborat în cadrul proiectului "Politici, planuri şi promovare în vederea  creşterii numărului de cicloturişti în regiunea Dunării" (cu acronimul "Danube Cycle Plans", aprobat spre  finanțare în cadrul programului transnațional Interreg Danube (axa prioritară 3.1.), are la bază  metodologia realizată de partenerii cehi în cadrul proiectului, respectiv "Guideline on how to set up a  national cycling plan".  

Ne dorim ca Planul Național Velo să fie un document complementar și o actualizare a „Strategiei naționale de încurajare a utilizării bicicletei”, determinate de apariția unor situații și evenimente noi: 

  • Pandemia de Covid-19 și apariția Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR); ∙ O metodologie agreată de cele nouă țări participante în cadrul proiectului „Danube Cycle Plans”; ∙ Rezultatul primului audit al politicilor velo la nivel național – Bypad;
  • Propunerea unei rețele naționale velo agreată de toți partenerii proiectului „Danube Cycle  Plans” și aflată în dezbatere cu autoritățile locale. Viitoarea rețea națională este conectată cu  rețelele velo ale țărilor vecine și are densitatea optimă conform standardelor proiectului  „Danube Cycle Plans”; 
  • Semnarea Master Plan-ului pan-european de promovare a mersului pe bicicletă, realizat în  cadrul Programului pan-european pentru transport, sănătate și mediu (THE PEP - „The Pan European Master Plan for Cycling Promotion”) în anul 2021 la Viena;
  • Actualizarea datelor statistice realizate în cadrul proiectului Danube Cycle Plans, prin  documentul „Danube Cycle Plans – The Status Quo Questionnaire”, elaborat de Institutul  Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism în anul 2020.
DOCUMENTE: